معرفی حداقل

 کلیات

شركت کارگزاری بهمن در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۰ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و تحت شماره ۲۳۰۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مشهد به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در مشهد واقع

می باشد.

موضوع فعالیت شركت

موضوع فعالیت شركت عبارت است از:

الف- سرمایه‌گذارى و خدمات كارگزارى

۱- خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به نمایندگى از طرف اشخاص یا به حساب خود.

۲- پذیره‌نویسى اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس.

۳- اداره امور سرمایه‌گذاریها، به نمایندگى از طرف اشخاص.

ب- خدمات مالى

۱- ارائه كمك و راهنمایى به شركت‌ها به منظور نحوه عرضه سهام آنها براى فروش در بورس اوراق بهادار

۲- راهنمایى شركت‌ها در مورد طرق افزایش سرمایه و نحوه عرضه سهام و دیگر اوراق بهادار براى فروش در بورس اوراق بهادار.

۳- انجام بررسی‌هاى مالى، اقتصادى، سرمایه‌گذارى، ارائه خدمات و نظر مشورتى به سرمایه‌گذاران.

ج- امور مالى

اخذ تسهیلات اعتبارى از بانك‌ها و اشخاص.

سرمایه شركت

سرمایه قانونی و ثبت شده شركت مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم عادی یکهزار ریالی با نام می‌باشد كه تماماً پرداخت شده است.


تركیب سهامداران شركت

آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

ردیف سهامدار درصد مالكیت
۱

شركت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام)

۵۱
۲

شركت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام)

۴۲
۳

شركت سرمایه گذاری ارزش آفرینان (سهامی عام)

۳
۴

شركت داد و ستد آریا (سهامی عام)

٠/٩
۵

شرکت گروه فن آوا (سهامی عام)

۱
۶

شرکت گروه بهمن (سهامی عام)

۱
۷

شرکت اعتبار آفرینان

٠/٩
٨

سایر سهامداران

٠/٢
جمع ۱۰۰

اعضاء هیات مدیره شرکت

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

۱

رئیس هیات مدیره

۲

نایب رئیس هیات مدیره

۳

عضو هیات مدیره

۴

عضو هیات مدیره

۵

عضو هیات مدیره و مدیر عامل