ویژگی های فعالیت حداقل
1-      معرفی خدمات:

1.        خرید و فروش اوراق بهادار براي اشخاص با بررسی هاي کارشناسانه افراد خبره

2.        انجام فعالیت سبدگردانی در قالب کد معاملاتی اختصاصی صاحب سبد

3.        شرکت در مجامع سالانه، اعمال حق رأي، دریافت سود و انجام عملیات مربوط به افزایش سرمایه

شرایط تشکیل سبد:

1.        حداقل سرمایه براي شروع سبدگردانی یکصد میلیون ریال(شامل وجه نقد و اوراق بهادار)

2.        حداقل دوره لازم براي سبدگردانی 6 - ماه

3.        قبول شرایط بازار و قوانین سبدگردانی از طرف سرمایه گذار

4.        عدم ممنوعیت معاملاتی سهام توسط سرمایه گذار

کارمزد ارائه خدمات سبدگردانی با توجه به توافقات انجام گرفته با سرمایه گذار در نظر گرفته می شود.

2-      شرکت کارگزاری بهمن( سهامی خاص) در سال 88 موفق به اخذ مجوز سبدگردانی گردید. در حال حاضر این شرکت 7 سبد در اختیار دارد. بازدهی این سبدها در طی این سال ها به شرح ذیل بوده است.

تعداد سبدها

دوره مالی منتهی به

میانگین بازدهی6 ماهه سبدها (درصد)

میانگین بازدهی سالیانه سبدها (درصد)

2

29/12/1388

9.03

19.6

8

29/12/1389

22

60

لازم به ذکر است پایین ترین مبلغ قرارداد سبدگردانی در سال 89 ،100 میلیون ریال با بازدهی 100 درصدی بوده و بالاترین مبلغ قرارداد در حدود 1500 میلیون ریال با بازدهی 70 درصدی می باشد.

3-      انواع سرمایه گذاری های مجاز در سبد

ü      اوراق بهادار قابل معامله در بورس و فرابورس

ü      واحدهاي سرمایه گذاري انواع صندوق هاي سرمایه گذاري

ü      قراردادهاي آتی قابل معامله در بورس و فرابورس

ü      اختیار معامله قابل معامله در بورس و فرابورس

ü      اوراق بهادار ناشران ایرانی (اعم از دولتی و غیر دولتی) که در بورس و فرابورس پذیرفته نشده اند.

ü      انواع حسابهاي سپرده سرمایه گذاري در بانک هاي ایرانی

ü      حسابهاي سپرده سرمایه گذاري در بانک هاي ایرانی مبتنی بر قیمت کالا (حساب سپرده طلا)

 

4-         روش هاي تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار که در تصمیمات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار سبدها مورد استفاده قرار می گیرند:

در تجزیه و تحلیل شرکت ها بیشتر از روش بنیادی استفاده شده و بعضا از روش تکنیکال به منظور کمک به تصمیم گیری بهتر استفاده می شود. خرید و فروش ها بر اساس وضعیت عمومی حاکم بر بازار  و اخبار مربوط به شرکت مورد بررسی انجام می گیرد. کارشناسان و تحلیل گران این شرکت هر هفته در جلساتی که در محل کارگزاری برگزار می شود به بررسی و تبادل نظر با مدیران ارشد این مجموعه به منظور استفاده در حوزه خرید و فروش مربوط به سبدها  می پردازند . نتایج این جلسات کاملا محرمانه تلقی شده و هیچ گونه اطلاعات خاصی مربوط به سرمایه گذاران ، تصمیم گیری های مربوط به خرید و فروش و .... به افراد خارج از جلسه افشا داده نخواهد شد.

5-      منابع اطلاعاتی مورد استفاده جهت گردآوري و ثبت و ضبط اطلاعات و تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرند:

استفاده از سایت بهمن تحلیل جهت دسترسی به اخبار و اطلاعات بازار

استفاده از نرم افزار ره آورد نوین جهت دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام مورد نیاز تحلیل ها

استفاده از نرم افزار تدبیرپرداز جهت ثبت و ضبط و جمع بندي اطلاعات مربوط به سبدها

استفاده از سایت های معتبر اطلاع رسانی بورس CODAL و TSETMC

6-      شرکت کارگزاری بهمن تمام تلاش خود را  در راستای به حداکثر رسانیدن منافع سرمایه گذاران انجام خواهد داد و به منظور جلوگیری از ایجاد تضاد منافع کلیه معاملات مربوط سبدگردانی از طریق همین کارگزاری صورت می پذیرد.لازم به ذکر است تاکنون کلیه معاملات سبدگردانی از طریق همین کارگزاری انجام گرفته است.همچنین با توجه به توافقی بودن نرخ و نحوه محاسبه کارمزد سبدگردانی، امکان ایجاد تضاد منافع بین سرمایه گذار و سبدگردان کمتر می شود..

7-      کلیه معاملات مربوط به سبدها منحصرا در کارگزاری بهمن صورت می پذیرد.

8-      بند 11  ماده 29 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان در مورد شرکت کارگزاری بهمن(سهامی خاص) صادق نمی باشد.

9-      بند 12 ماده 29 دستورالعمل تاسیس و فعالیت سبدگردان در مورد شرکت کارگزاری بهمن(سهامی خاص) صادق نمی باشد.

10-   به دلیل اینکه کلیه کارکنان شاغل در شرکت کارگزاری بهمن تنها بر اساس قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به انجام معاملات سهام می نمایند. فرض بر ان است که هیچ گونه تضاد منافعی با سرمایه گذاران به وجود نیاید. همچنین سبدگردان موظف است کلیه تلاش خود را به منظور حفظ و محرمانه بودن اطلاعات مربوط به سرمایه گذاران انجام دهد.اما در صورت مشاهده این کارگزاری موظف است طی گزارش های دوره ای اطلاعات مربوطه را در اختیار حسابرس، امین و مشتری قرار دارد.